Návštěvní řád

Za děti zodpovídá jejich doprovod.

Každý pracovní tým si po ukončení práce po sobě uklidí své pracovní místo.

Návštěvníci budou mít na sobě vhodné pracovní oblečení a obuv, za poškozené oblečení a další osobní věci nepřebíráme zodpovědnost.

Použité nářadí vracejte zpět na místo, nářadí a další vybavení neodnášejte pryč z dílny.

Udržujte pořádek.